Podobné ISO 7380 skrutky s pologuľatou hlavou, INOX