DIN 1476 (ISO 8746), klince ryhované s polookr. hlavou, INOX