Oceľ, pevn.tr. 10.9, flZnnc-720h

Skrutky s plochou hlavou

  • Oceľ, pevn.tr. 10.9, flZnnc-720h

  • národná norma WN 1206
  • oceľ
  • pevnosť 010.9

s vnútorným šesťhranom a extrémne plochou hlavou, mikrolamelový zinkový povlak, strieborná farba, bez Cr(VI) - ( 720 h¹ v soľnom kúpeli do červenej korózie)

Skrutky neuťahovať prostredníctvom vnútorného šesťhranu, ale iba pomocou matice! Zaťažiteľnosť ťahom zodpovedá triede pevnosti 5.8, trieda pevnosti 10.9 zabezpečí len spevnenie vnútorných šesťhranov obzvlášť ohrozených opotrebovaním. Tieto skrutky vzhľadom k ich geometrie hlavy nedosahujú za určitých okolností minimálnu pevnosť v lome podľa ISO 898-1. Stále musí byť v súladu s ďalšími požiadavkami pre každú triedu pevnosti podľa normy ISO 898-1. ¹ Pri menovitých priemeroch ≤M 6: 480 h

Prehľad artiklov

No products found