DIN 6912, pevn.tr. 8.8, flZnnc-720h

Skrutky s valcovou hlavou

  • DIN 6912, pevn.tr. 8.8, flZnnc-720h

  • DIN 6912
  • oceľ
  • pevnosť 08.8

s vnútorným šesťhranom, nízke prevedenie, s vedením kľúča, mikrolamelový zinkový povlak, strieborná farba, bez Cr(VI) - ( 720 h¹ v soľnom kúpeli do červenej korózie)

Tieto skrutky vzhľadom k ich geometrie hlavy nedosahujú za určitých okolností minimálnu pevnosť v lome podľa ISO 898-1. Stále musí byť v súladu s ďalšími požiadavkami pre každú triedu pevnosti podľa normy ISO 898-1. ¹ Pri menovitých priemeroch ≤M 6: 480 h *Dĺžka závitu 'b' je špecifikovaná vo vzťahu k menovitému priemeru 'l': l ≤ 125 / 125 < l ≤ 200 / l > 200 mm.

Prehľad artiklov

No products found