Oceľ, pevn.tr. 10.9,pozink

Skrutky s šošovkovitou hlavou

  • Oceľ, pevn.tr. 10.9,pozink

  • národná norma WN 7380-1
  • oceľ
  • pevnosť 010.9
  • pozinkované (A2K)

s Torx® drážkou

Vzhľadom k ich geometrie hlavy nedosahujú tieto skrutky za určitých okolností minimálnej pevnosti v lome podľa ISO 898-1. Stále musí byť v súladu s ďalšími požiadavkami pre každú triedu pevnosti podľa normy ISO 898-1.

Prehľad artiklov

No products found